مقالات پذیرفته شده به صورت صرفا چاپ در مجموعه مقالات در همایش ۲۸ بیمه و توسعه

 

ردیف

عنوان فارسی

نام نوسیدگان

1

پیش‌بینی ریسک مشتریان در محصولات زندگی شرکت بیمۀ ملت با استفاده از الگوریتم خوشه‌بندی k-prototype

منیر گودری، سنا مصلی

2

بررسی موارد کاربرد و تأثیرات هوش مصنوعی در تحول صنعت بیمه

سعید ناصری خضرلو

3

پیش‌ران‌های پیاده‌سازی مدل‌های کسب و کار دیجیتال در صنعت بیمه

مسعود بادین، مجتبی سلیمانی،حسینعلی بختیار نصرآبادی

4

تاثیر اینشورتک بر صنعت بیمه ایران

ابراهیم کاردگر، ایمان میرزاآقانسب، مصطفی اسمعیل نیامنصور

5

اثرگذاری سواد ديجيتالي و ظرفيت يادگيري سازماني بر بهره وری با تأکید بر دیجیتالی شدن صنعت بیمه

علی سامنی ، صادق محققی،عرفان کلاته

6

استراتژی و تحول دیجیتال در صنعت بیمه: یک پژوهش آمیخته

علی میرزائی اسلاملو، یوسف مقدمی، سعید عباس نزاد

7

ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثر بر مقاومت سازمانی در بکارگیری تکنولوژی بلاکچین در حوزه بیمه های سلامت با استفاده از تکنیک AHP

یاسمین احمدیان، حمید ملکی، مهتاب تدین، الناز جهانگیرزاده

8

برنامه ریزی استراتژیک شرکت های بیمه در مسیر تحول دیجیتال

محسن صابری

9

بررسی تاثیر ابعاد انتشار نوآوری بر پذیرش اینشورتک توسط سازمان‌های بیمه‌گر و نقش آن در بهبود عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: بیمه سامان)

الناز جهانگیرزاده، مهتاب تدین، یاسمین احمدیان، حمید ملکی

10

پوشش بیمه ریسک های سایبری کسب و کارهای نوپا – پیامدهای آن برای صنعت بیمه

فریبا صابری، الهام حسینی

11

تحول دیجیتال در صنعت بیمه، فرصت‌ها، چالش‌ها و استراتژی‌ها و پیامدهای آن در رونق اقتصادی

مسعود بادین، آرزو قدیانی

12

مدل های کسب و کار الکترونیکی و پلتفرمی در صنعت بیمه

سارا پویانا، فهیمه عزیزپور

13

ظرفیتهای به کارگیری فناوری بلاکچین و اینترنت اشیاء در بیمه های حمل و نقل  و اثر آن بر توسعه اقتصادی

محمدعاملی، ندا اسدی

14

بررسی تاثیر استراتژی دیجیتالی، ظرفیت فن آوری اطلاعات و منابع انسانی بر عملکرد شرکت-های بیمه با نقش میانجی تحول دیجیتال

مریم فروتن، هما عباساقی

15

پیشران‌های تحول دیجیتال در صنعت بیمه (یک رویکرد آینده‌نگاری)

نیما نورالهی،آسیه بختیار، محمد رضا مباشرفر،حامد شیدائیان

16

کاهش ریسک امنیتی کسب و کارهای اینترنتی با اجرای بیمه سایبری

محمدجواد خضعلی، وحید مجتهد

17

ابزارهای پوشیدنی فناوری محور در بیمه درمان

نسرین حضارمقدم، نگین امیر‌ی‌زاده

18

بررسی تاثیر محیط های نوآورانه بر نتایج R&D  (مطالعه موردی بیمه معلم)

فریده طهماسبی

19

نقش دیجیتالی‌شدن صنعت بیمه در افزایش قصد خرید آنلاین خدمات بیمه‌ای

رقیه بابایی

20

نقش بازاریابی و تحول دیجیتال در صنعت بیمه بر محصولات نوین بیمه ای شرکت بیمه سامان

علی ابراهیمی کنفگورابی، فرزاد فرزادی فرد، سیف اله امیدی

21

بررسی و شناسایی مولفه‌های فناوری بیمه(اینشورتک) برای کسب و‌ کارهای  نوپا در صنعت بیمه

امیر بهرامی، ناهید خیرالدین، ایمان فتح اله نجارباشی، کیومرث سمعی

22

ساختار سازمانی هدایت کننده تحول دیجیتال در شعب سرپرستی شرکت بیمه سامان

پدرام سعادتی، حسن سعیدی

23

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در دیجیتالی شدن صنعت بیمه و تاثیر آن بر رونق اقتصادی

محمد نصراله نیا، محسن گرانسایه، فرزانه رحمانی زاده

24

مدل طراحی و پیاده‌سازی اکوسیستم کسب و کار برای شرکت‌های بیمه

حبیب میرزایی، علیرضا مهانیان

25

ضرورت توانمندسازی سرمایه انسانی در جهت تحول دیجیتال صنعت بیمه

شاهین طیار

26

مطالعه تطبیقی جهت‌گیری استراتژیک مدل‌های کسب و کار شرکت بیمه رازی و آلیانز در بستر تحول دیجیتال

علی شایان، مهدی ملکی، مهدیه چوپانی

27

بررسی عوامل موثر بر پذیرش اینشورتک ( فناوری بیمه) در صنعت بیمه کشور ایران

علی پارسامنش، عباس عمران پور

28

الزامات، فرصت‌ها و چالش‌های به‌کارگیری رگ‌تک در صنعت بیمه ایران

شیما آراء، زهرا برزگر هرگلان، حدیثه ناطقی، فاطمه آهنگر سریزدی

29

شناسایی و رتبه بندی ریسک ها و فرصت های شبکه فروش از تحول دیجیتال با استفاده از رویکرد MADM

محسن فتحی آقابابا ، الهه پرنلو

30

توسعه مدل تعامل اثربخش کانال‌های توزیع محصولات بیمه در عصر تحول دیجیتال

مسعود بادین، حسینعلی بختیار نصرآبادی

31

تأثیر مقایسه ای  بازاریابی دیجیتال  و بازاریابی سنتی بر صنعت بیمه ایران (مطالعه موردی: بیمه سامان)

مهران حیدری منش، الهام نجفی وایقان

32

شناسایی عوامل کلیدی در بازاریابی دیجیتال بیمه با رویکرد فراترکیب

مهشید قادری عابد، اصغر مشبکی اصفهانی، علی دهقانی، فتانه علیزاده مشکانی

6.0.16.0
گروه دورانV6.0.16.0