اعضای کمیته اجرایی بیست‌وهشتمین همایش ملی بیمه و توسعه

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

محل خدمت

1

جلیل قاسمی

مدیرکل حوزه ریاست کل بیمه مرکزی ج.ا.ا

بیمه مرکزی ج.ا.ا

2

مصطفی زندی

مدیرکل روابط عمومی و بین‌الملل بیمه مرکزی ج.ا.ا

بیمه مرکزی ج.ا.ا

3

علی اکبر ترکاشوند

مدیرکل دفتر مرکزی حراست بیمه مرکزی ج.ا.ا

بیمه مرکزی ج.ا.ا

4

سیدقاسم نعمتی

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه مرکزی ج.ا.ا

بیمه مرکزی ج.ا.ا

5

نسرین حضارمقدم

معاون پشتیبانی پژوهشکده بیمه

پژوهشکده بیمه

6

علی حاتم‌آبادی

مدیر امور اداری پژوهشکده بیمه

پژوهشکده بیمه

7

سیدهادی رئیس‌زاده

رئیس دفتر ریاست پژوهشکده بیمه

پژوهشکده بیمه

8

رضا یوسفی

مدیر امور مالی پژوهشکده بیمه

پژوهشکده بیمه

9

امیررضا مونسان

سرپرست اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات پژوهشکده بیمه

پژوهشکده بیمه

10

زینب سلمان خاکسار

رئیس اداره روابط عمومی پژوهشکده بیمه

پژوهشکده بیمه

 

 

 

 

 

 

 

6.0.8.0
گروه دورانV6.0.8.0