محورهای بیست‌وهشتمین همایش ملی بیمه و توسعه
«نقش صنعت بیمه در رونق اقتصادی با محوریت تحول دیجیتال»

1)    تحول دیجیتال صنعت بیمه؛ فرصت‌ها، چالش‌ها، استراتژی‌ها و پیامدهای آن در رونق اقتصادی
      - جایگاه اینشورتک‌ها، استارتاپ‌ها و شتابدهنده‌های بیمه‌ای در تحول دیجیتال صنعت بیمه،
      - تجربیات جهانی و داخلی و فرصت‌ها و چالش‌های آن،
      - نقش دیجیتالی‌شدن صنعت بیمه در مقاوم‌سازی اقتصاد کشور،
      - جایگاه تسهیل‌گری صنعت بیمه دیجیتال در رونق اقتصادی، تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها،
      - نهادسازی در صنعت بیمه در راستای تحول دیجیتال و الزامات آن،
      - یکپارچه‌سازی شبکه ارتباطات و اطلاعات صنعت بیمه،
      - همگرایی بین بخشی با دیگر نهادهای حاکمیتی در تحول دیجیتال صنعت بیمه،
      - خدمات بیمه الکترونیک و نقش آن در افزایش ضریب نفوذ بیمه،
      - دیجیتالی شدن صنعت بیمه و پیامدهای آن بر هزینه‌های کسب‌وکار و بهره‌وری،
      - تحلیل‌های هزینه-فایده و هزینه-اثربخشی سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه در تحول دیجیتال،
      - تحول دیجیتال و منابع انسانی؛ فرصت‌ها و چالش‌ها.
2)    تحول دیجیتال صنعت بیمه و تحول در نظارت و قوانین و مقررات بیمه‌ای
      - الزامات، تغییرات و محدودیت‌های نظارت و قوانین و مقررات در راستای تحول دیجیتال صنعت بیمه،
      - الزامات فناوری‌های تنظیم‌گر (رگ‌تک‌ها) و نظارت هوشمند بر صنعت بیمه و بازارهای مالی متصل به آن،
      - خدمات بیمه الکترونیک و بررسی روش‌های نظارتی.
3)    تحول دیجیتال صنعت بیمه و تغییرات فضای کسب‌وکار و پیامدهای آن در رونق اقتصادی
      - تحول دیجیتال در شبکه فروش؛ فرصت‌ها و چالش‌ها،
      - مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی و پلتفرمی در صنعت بیمه،
      - معماری سازمانی، اکوسیستم‌سازی، زیست‌بوم نوآوری و بیمه‌گری باز در صنعت بیمه،
      - بازاریابی دیجیتال در صنعت بیمه و مدیریت آن (راهکارها، چالش‌ها و فرصت‌ها).
4)    تحول دیجیتال صنعت بیمه و تحول در فرایندهای بیمه‌گری و نقش آن در رونق اقتصادی
      - هوشمندسازی عملیات بیمه‌گری،
      - قابلیت‌ها و کاربردهای فناوری‌های نوین در فرایندهای بیمه‌گری (سنجش بهتر ریسک‌ها، فرایندهای صدور و خسارت، مدیریت ارتباط با مشتری و ...).
5)    مدیریت ریسک و مدیریت پیشگیرانه خسارت با استفاده از فناوری‌های نوین و پیامدهای آن در رونق اقتصادی
      - فناوری‌های نوین در مدیریت دارایی و بدهی و مدیریت سرمایه‌گذاری،
      - سرمایه‌گذاری‌های پیشگیرانه شرکت‌های بیمه جهت کاهش خسارت با استفاده از فناوری‌های نوین،
      - تاثیر فناوری‌های نوین بر کنترل و کاهش تخلفات بیمه‌ای.
6)    تحول دیجیتال صنعت بیمه و محصولات جدید بیمه‌ای و پیامدهای آن در توسعه بیمه و رونق اقتصادی
      - کاربرد فناوری‌های نوین در طراحی محصولات جدید بیمه‌ای و نقش آن در توسعه بیمه،
      - بیمه‌های پارامتریک مبتنی بر زنجیره بلوکی،
      - نقش بیمه‌های سایبری در تحول دیجیتال صنعت بیمه و رونق اقتصادی.

 

6.0.0.0
گروه دورانV6.0.0.0