برنامه زمانی بیست و هفتمین همایش بیمه و توسعه

روز

عنوان

ساعت

برنامه

شنبه

1399/09/22

بزرگداشت روز ملی بیمه

09:00-09:05

تلاوت قرآن و سرود ملی

09:05-09:20

گزارش دکتر کردبچه (رئیس همایش و رئیس پژوهشکده بیمه)

09:25-09:55

سخنرانی دکتر دژپسند (وزیر امور اقتصادی و دارایی)

10:00-10:30

سخنرانی دکتر پورابراهیمی (رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی)

10:35-11:00

سخنرانی دکتر کریمی (دبیر کل سندیکای بیمه‌گران ایران)

11:00-11:30

سخنرانی دکتر سلیمانی (رئیس کل بیمه مرکزی ج.ا.ا)

تجلیل و نکوداشت

13:30-13:45 گزارش دکتر نیاکان (دبیر علمی و معاون پژوهشی پژوهشکده بیمه)

13:45-14:45

یادبود جانباختگان کرونا

14:45-15:15

تقدیر از کارمند و مدیر شایسته صنعت بیمه

15:15-15:30

وقفه و استراحت

15:30-16:00

معرفی و تجلیل از چهره ماندگار صنعت بیمه

16:00-16:30

معرفی و تجلیل از کتب سال صنعت بیمه

‌یک‌شنبه

1399/09/23

سخنرانی عمومی

10:00-10:45

ریسک‌های نوظهور و مدیریت آن‌ها

10:45-11:30

تاثیر کرونا بر اقتصاد کلان و صنعت بیمه

نمایش مقالات پوستری

11:30-12:00

نمایش مقالات پوستری

پنل‌های صنعت

13:00-15:40

پنل آینده بیمه‌گری و تحول دیجیتال در صنعت بیمه (سندیکای بیمه‌گران ایران)

15:40-17:40

پنل نوآوری فنی در مواجهه با ریسک‌های نوظهور (سندیکای بیمه‌گران ایران)

‌دو‌شنبه
1399/09/24

نشست‌های علمی

10:00-10:30

ظرفیت‌های قانون جدید مدیریت بحران کشور در خصوص بیمه و مواجهه با ریسک‌های نوظهور

10:30-11:10

طراحی مدل شناخت و مدیریت ریسک‌های نوظهور در شرکت بیمه

11:10-11:50

ضرورت توجه به بیمه سیل در مدیریت ریسک‌های ناشی از تغییر اقلیم

پنل‌های صنعت

13:00-15:00

پنل بررسی تاثیر پاندمی بیماری کرونا بر بیمههای سلامت پایه و تکمیلی (شرکت بیمه آتیه‌سازان حافظ)

15:00-17:00

پنل ریسک‌های نوظهور در بیمه‌های کشاورزی (صندوق بیمه کشاورزی)

سه‌‌شنبه
1399/09/24

پنل‌های صنعت

13:00-15:10

پنل شبکه عرضه خدمات بیمه‌ای در دوران پساکرونا (سندیکای بیمه‌گران ایران)

15:10-17:30

پنل مدیریت ریسک‌های نوظهور در صنعت بیمه (سندیکای بیمه‌گران ایران)

چهار‌‌شنبه
1399/09/26

نشست‌های علمی

09:00-09:35

تاثیر کووید 19 بر بار مراجعه بیمه شدگان

09:35-09:55

تحلیل شاخص‌های ریسک کاستیهای بیمه‌نامه با تاکید بر فناوری‌های بیمه‌ای

09:55-10:10

بررسی آثار شیوع بیماری کرونا بر بخش های مختلف صنعت بیمه با رویکرد BWM-Fuzzy

پنل‌های صنعت

10:10-12:10

پنل اکچوئری و مدیریت ریسک در شرایط بحرانی و بیماری‌های نوپدید (انجمن علمی محاسبات بیمه و مالی ایران)

13:00-15:25

پنل اقتصاد، مالی و سرمایه گذاری در صنعت بیمه (سندیکای بیمه‌گران ایران)

15:25-17:40

پنل آموزش و توانمندسازی سرمایه انسانی در صنعت بیمه (سندیکای بیمه‌گران ایران)

گروه دورانV6.0.0.0