مقالات ارائه شده در بیست و هفتمین همایش بیمه و توسعه

ردیف

عنوان مقاله

مولفین

1

آثار حقوقی ناشی از ویروس کرونا بعنوان یک پدیده فورس ماژور در قراردادهای بیمه

سعید ابراهیم زاده
فرزانه سلیمانی

2

آثار شیوع ویروس کرونا بر شبکه فروش و مدیریت منابع انسانی صنعت بیمه

شاهین طیار

دکتر احسانه نظری

3

ارزیابی عوامل موثر بر سرعت توسعه خدمت جديد با نقش تعدیلگرتشویق رهبر برای خلاقیت (مورد مطالعه: بيمه سامان)

مهتاب تدیّن

4

ارائه چارچوبی برای ایجاد اکوسیستم و ارکستریت کردن آن؛ آینده صنعت بیمه

محمد صدیقی گیلانی

محراب مشمولی مجاوری

5

بررسی آثار شیوع بیماری کرونا بر بخش های مختلف صنعت بیمه با رویکرد BWM-Fuzzy

رضا ایمانی

6

بررسی آثار شیوع ویروس کرونا بر بیمه درمان تکمیلی (مطالعه آمار ایران و آمریکا)

دکتر نسرین حضارمقدم

مریم غفور بروجردی

7

بیمه اتومبیل در ایران و جهان پس از شیوع ویروس کرونا

آزاده بهادر

سید محمدتقی فضل هاشمی

8

بررسی بیمه های پارامتریک به عنوان ابزاری برای انتقال ریسک های ناشی از پاندمی

سعید ناصری خضرلو
سپهر اسکندری

9

بررسی تاثیر شیوع ویروس کرونا بر بیمه های باربری

زهرا بردال

10

بررسی تاثیر مدیریت ریسک جامع بر مزیت رقابتی با نقش میانجیگری ساختار و استراتژی فناوری اطلاعات

مهدی یوسفی

ساناز ترابی

11

بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی بر صنعت بیمه (مطالعه موردی بیمه سامان)

پرویز مرادی

سید امید میررفیع

غزاله سادات صفارزاده

12

بررسی تاثیر پذیری بیمه های زندگی در مواجهه با پاندمی کووید 19

دکتر میترا قنبرزاده

سید صدیقه عظیمی

13

بررسی ریسک های سایبری و فاکتورهای موثر بر تمایل شرکت های بیمه به ارائه این بیمه نامه به صورت مستقل

محسن صابری

14

بررسی و ارزیابی و رتبه بندی ریسک های نوظهور صنعت بیمه (مورد مطالعه: یک شرکت بیمه داخلی)

سحر کمالخانی
دکتر ملیکا فیروزی

15

بررسی و تحلیل اثرات شیوع ویروس کرونا بر بیمه درمان مسافرتی

دکتر اسماء حمزه

فائزه بنی مصطفی عرب

16

بررسی نقش بیمه‌‌های بازرگانی در مشارکت عمومی-خصوصی به منظور مدیریت ریسک‌‌های نوظهور

دکتر محمود  اسعد سامانی

زهره ملامحمدی

مرجان کریمی

17

پیش بینی تأثیر بیماری همه گیر کووید-19 بر مجموع خسارت های بیمۀ درمان تکمیلی گروهی در شرکت بیمۀ ملت

خالد معصومی فرد
منیر گودرزی
سروش امیرحشچی
ریحانه جناتی کاشانی

18

تاثیرپذیری بلندمدت صنعت‌بیمه‌جهانی از ریسک‌تغییرات اقلیمی با بهره‌گیری از الگویARDL

سعید اسدی قراگوز
علیرضا حجتی
سلدا نواح

19

تاثیر کرونا بر اقتصاد کلان و صنعت بیمه

دکتر علی سوری

20

تاثیر کووید -19 بر بار مراجعه بیمه شدگان: یک مطالعه موردی

محمدرضا کشاورز
دکتر علی‌محمد مصدق راد  سجاد رامندی
هادی عاشقی
محیا عباسی

21

تحلیل شاخص های ریسکِ کاستی های بیمه نامه با تاکید بر فن آوری های بیمه ای(نمونه موردی: شرکت بیمه ایران)

دکتر محمد اسماعیلی

بهزاد سالمی

22

تأثیرپذیری و مواجهه صنعت بیمه جهان با کووید-19

دکتر ليلي نياكان

سعیده رجائی هرندی

مژگان جوانمرد

23

توانمندسازی نیروی انسانی در مواجهه با ریسک‌ تغییر فناوری اطلاعات درصنعت بیمه

لیلا رحمانی

24

توانمندسازي نيروي انساني صنعت بيمه در مواجهه با ريسك‌هاي نوظهور

دکتر منصور علی رحیمی باغ ابریشمی

25

چارچوب مدیریت ریسک دیجیتال در شرکت‌های بیمه

حسین اولیاء

شاهین فتاحیانی

میثم میرزازاده

محمد محسن طباخها

26

شناسایی و اولویت بندی ریسک های فناورانه بیمه ای و تاثیر آنها بر این صنعت

میثم میرزازاده

فریبا صابری

مجتبی قاسمیان

27

شبیه‌سازی عملکرد صنعت بیمه در حوادث نوظهور فاجعه‌‌بار براساس مدل مبتنی بر عامل

دکتر محمدرضا اصغری اسکوئی

حبیب مروت

28

ضرورت توجه به بیمه سیل در مدیریت ریسک‌های ناشی از تغییر اقلیم

دکتر محمدرضا فرزانه

دکتر اسما حمزه

بیتا زمانی

مینا حسین پور طهرانی

معصومه فخری

مهدی تلاوتی

29

طراحی مدل شناخت و مدیریت ریسک‌های نوظهور در شرکت بیمه

مسعود بادین
آرزو قدیانی

30

ظرفیت های قانون جدید مدیریت بحران کشور در خصوص بیمه و مواجهه با ریسک‌های نوظهور

دکتر مرتضی بسطامی

دکتر سید امیر حسین گرگانی

31

مقدمه ای بر نقشه راه (چارچوب کلی) صنعت بیمه در مواجهه با ریسک فناوری اطلاعات

دکتر علی کمندی

وحیده نورانی

32

نقش ریسک پذیری بر رابطه نوآوری و مزیت رقابتی در صنعت بیمه

سارا  منشاری

33 ریسک نو ظهور و مدیریت آنها مریم اثنی عشری
34 بررسی تاثیر کرونا ویروس بر هزینه های درمان گروهی(مطالعه موردی شرکت بیمه البرز)

امیر الفت

سیروس رضایی لیماهی

35 طرح های مستمری در تنگنای دو بحران(از بحران مالی تا بحران کوید 19) صابر شیبانی اصل
36 مدل یابی و بررسی رفتار بیماری همه گیر کرونا بر اساس رویکرد اکچوئری

مجتبی عابد
سجاد جنت بابایی
محمدرضا براتی

37 اثر تغییر اقلیم بر بیمه محصولات کشاورزی با تاکید بر بیمه شاخص عباس عرب مازار
سعید کیقبادی ثانی
38 ارزیابی کاربرد شاخص های خشک سالی در تعیین بیمه خسارت خشکسالی علی اکبر دماوندی
39 چهارگانه امنیت غذایی، تغییر اقلیم، بیمه کشاورزی و پایداری ملی رامین امینی زارع
سیمین امینی
40 روش های ارزیابی و تحلیل ریسکهای نوظهور در بخش کشاورزی ناصر شاهنوشی فروشانی
سمانه شاه حسین دستجری
41 ضرورت تصویب بیمه درآمد مونا سید مصطفوی
مصطفی سید مصطفوی
42 نقش بیمه در کاهش ریسک ناشی از بیماری آنفول آنزای پرندگان فاضل سجادی
گروه دورانV6.0.0.0