مقالات پوستری بیست و هفتمین همایش بیمه و توسعه

ردیف

عنوان

نویسندگان

1

اثر فناوری اطلاعات بر صنعت بیمه و ریسک های نوظهور در حوزه سایبری

دکتر اسماعیل دلفراز
محمد عاملی
حمید طهماسبی‌فرد

2

اختلال دیجیتال و استارت آپ های اینشورتک ؛ ریسک ها و چالش ها

دکتر علیرضا پورمحمد
رضوان جوهری

3

ارزیابی ریسک بیماریهای نوپدید در صنعت بیمه و تدوین الگوی تعیین حق بیمه(کووید19)

سامان سپهوند
فواد حاجی‌احمدی
احسان جهانبانی
زهرا فخاری‌نژاد

4

ارزیابی میزان ارزشمندی بیمه سلامت عمومی طی بحران‌ها و پاندمیک‌ها

دکنر ابراهيم کاردگر
دکتر مهدي احراري
نیما محمدنژاد

5

بررسی تأثیرات منفی شیوع ویروس کرونا در صنعت بیمه

فاطمه کوهزادی

6

بررسی چالش های ویروس کووید -۱۹ بر صنعت بیمه و ارائه راهکارهای مناسب

آذر بهرامی
حسن یحیی زاده

7

بررسی راه‌های بکارگیری فناوری زنجیره بلوکی در مدیریت ریسک‌های نوظهور

دکتر محسن قره خانی
فاطمه عطاطلب

8

بررسی ریسک تغییر اقلیم با رویکرد نقش آفرینی صنعت بیمه در مخاطرات اقلیمی (با تأکید بر بیمه سیلاب)

فرهاد بازیار

9

بلوغ زودرس تجارت الکترونیک و لزوم تغییر فرآیند بیمه گری با شیوع ویروس کرونا

فرزانه سلیمانی

سعید ابراهیم زاده

10

تاثیر چابکی سازمانی بر عملکرد سازمان‌ها در شرایط شیوع کرونا

سیما مطلبی

11

تبیین سازگاری صنعت بیمه در مواجه با تغییر اقلیم

دکتر ابراهيم کاردگر
دکتر مهدي احراري
فرزانه انواری

12

تحلیل تهدیدات و فرصت‌های ریسک کرونا ویرس در صنعت بیمه با استفاده از رویکرد SWOT

مسعود بادین
مژده نظرزاده دناک
حسینعلی بختیار نصرآبادی

13

تمهیدات صنعت بیمه ایران در مواجه با تغییرات اقلیمی

مهرناز حکیم هاشمی

14

چالش ریسک پاندمی کرونا و راهکار پوشش آن در بیمه های زندگی

پرویز مرادی
دکتر محمدرضا نقوی

15

شناسایی عوامل مؤثر بر وصول مطالبات شرکت‌های بیمه‌ا‌ی در دوران کرونا

حامد مصدق
محسن نظری

16

صنعت بيمه پايدار: اصول و راهبردها

دکتر علي رحماني

دکتر لیلی نیاکان
مهناز محمودخانی

17

طراحی الگوی مدیریت ریسک تغییر اقلیم در بیمه های مهندسی و مسئولیت

لاله کریمی
سیروس صدقی
محمد سجاد میرزاخانی

18

مبانی "مسئولیت" و روشهای "جبران خسارت" در ریسکهای تغییر اقلیم

سید فرخ مطهر

19

مدیریت ریسک استراتژیک ریسکهای نوظهور،طراحی و قیمت گذاری محصولات جدید بیمه ای(با تاکید بر استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 17)

دکتر لطیف حنیفه زاده
بهزاد پورفرج
دکتر صغری چهره

20

مدیریت ریسک تغییر بازاریابی بر پذیرش فناوری الکترونیکی در صنعت بیمه (مورد مطالعه: بیمه سامان )

علی سلیمانی

21

مدیریت ریسک سایبری در صنعت بیمه (مطالعه موردی: بیمه سامان)

الهام سامنی
سعید خلیلی

22

مدیریت ریسک‌های نوظهور با استفاده از فضای آزمون تنظیم گری

اشکان رحیمی
فرشاد محمدی

23

مطالعه بررسی تأثیر اعتماد اولیه و ریسک دریافت شده بر قصد استفاده و پذیرش خدمات آنلاین (مورد مطالعه: بیمه کارآفرین اردبیل)

حسین میکائیل وند

24

ناآگاهی حاکم بر ریسک های فاجعه آمیز نوظهور (پاسخ های صنعت بیمه و الزام به سیاست‌گذاری)

علی زین ساز

25

نقش صنعت بیمه در مواجهه با تغییر اقلیم از منظر حقوق بین الملل مبتنی بر تعهدات ارگاامنس

دکتر ابراهيم کاردگر
دکتر مهدي احراري
فرزانه محمدحسین

26

هفت تکنولوژی برای مبارزه با ویروس کرونا

امین بیهقی

27

یادگیری الکترونیکی راهی موثر در توانمندسازی نیروی انسانی در زمان اپیدمی‌ها: سنتزپژوهی موانع و چالش‌ها

مهدی صحرائی بیرانوند
حسن قلندری
سامان سپهوند
سید احمد مصطفوی منتظری

28

DFA  و استفاده از آن در تحلیل ریسک های نوظهور در  صنعت بیمه

غزل حقیقت
فریال فراکش

29 طرح ضرورت و نحوه بیمه منابع آبی مزارع برنج محمد حسین فرقانی اشرفی
گروه دورانV6.0.0.0