محورهای اصلی

ریسک‌های نوظهور شامل:  
     ریسک‌ بیماری‌های اپیدمی و پاندمی (نظیر کووید ۱۹)
     ریسک‌ تغییر اقلیم
     ریسک فناوری اطلاعات

 

محورهای فرعی

-    تاثیرپذیری کوتاه‌مدت و بلندمدت صنعت بیمه ایران و جهان از ریسک‌های نوظهور و راهکارهای مواجهه صنعت بیمه با آن‌ها
-    مدیریت ریسک‌های نوظهور
-    مدیریت پیشگیرانه خسارت در مواجهه با ریسک‌های نوظهور و طراحی الگوی کنترل ریسک
-    تغییرات فرایند بیمه‌گری و مدل کسب‌وکار شرکت‌های بیمه در مواجهه با ریسک‌های نوظهور
-    نحوه ارزیابی و تحلیل ریسک‌های نوظهور و چگونگی افشاء و ارائه آن در گزارشات مالی، ذخیره‌گیری و سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه
-    محصولات جدید بیمه‌ای برای پوشش ریسک‌های نوظهور و محرک‌های تقاضای این محصولات
-    توانمندسازی نیروی انسانی صنعت بیمه در مواجهه با ریسک‌های نوظهور
-    الزامات و مسئولیت‌های حقوقی و مقرراتی در مواجهه با ریسک‌های نوظهور
-    مدیریت ریسک دیجیتال شامل ریسک حمله سایبری، تعهدات در مقابل اشخاص ثالث، ریسک پویایی نیروی کار، ریسک تغییر فناوری، انطباق با قوانین، ریسک اتوماسیون‌سازی، تاب‌آوری کسب‌و‌کار، حکمرانی و امنیت داده
-    تجزیه و تحلیل آثار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شیوع بیماری‌های اپیدمی و پاندمی بر صنعت بیمه

 


گروه دورانV6.0.0.0