• ساعت : ۹:۴۱:۲۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ 
  • کد خبر : ۴۶۵۵
امروز 4 اسفندماه در ادامه برنامه‌های علمی بیست‌‌وهفتمین همایش ملی بیمه و توسعه
ارائه مقاله با عنوان توانمندسازی نیروی انسانی در مواجهه با ریسك‌ تغییر فناوری اطلاعات درصنعت بیمه
نشست ارائه مقاله با عنوان «توانمندسازی نیروی انسانی در مواجهه با ریسک‌ تغییر فناوری اطلاعات درصنعت بیمه» توسط فرهوده نوذری‌جدید کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی-مدیریت بیمه، امروز 4 اسفندماه ساعت 13:00 از سایت همایش بیمه و توسعه پخش خواهد شد. این مقاله با همکاری لیلا رحمانی کارشناسی ارشد مدیریت شهری نگاشته شده است.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیمه، سرمایه انسانی به عنوان مهم‌ترین دارایی و مزیت رقابتی هر سازمانی، نیازمنـد مطالعـه و پـژوهش در قالب آسیب‌شناسی چالش‌ها، تهدیدات، نقاط ضعف و قوت و همچنین شناسـایی و بررسـی زمینه‌ها و عوامل توسعه و توانمندی آن‌ها است. زیرا چنانچه توسعه منابع انسانی كه در واقـع موتـور محركه هر نوع تحول و بسترساز بهبود سازمانی است، مورد عدم توجه قرار گیرد، این امـر زمینـه‌ساز تهدید هر نوع توسعه و تعالی سازمان می‌گردد. اینك كه برنامه تحول صنعت بیمه تدوین و چالش‌های فراروی آن احصاء گردیـد، بیمـه مركـزی ایران به عنوان متولی اصلی صنعت بیمه نقش حیاتی و اساسی در توسعه پایدار ایـن صـنعت ایفـا می‌كند كه جهت ایفای چنین نقش و ماموریت مهمی، نیازمند نیروی انسانی دانا، توانمند، خلاق و كارآمد می باشد. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی است. کلیه کارکنان شعبه مرکزی شرکت سهامی بیمه ایران که در مقطع پژوهش، 1793 نفر می باشد جامعه آماری این مطالعه را تشکیل می‌دادند که طبق جدول مورگان 317 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته‌های پژوهش نشان‌دهنده رابطه منفی و معنی‌دار بین توانمند‌سازی با ریسک استراتژیک، ریسک ساختار سازمانی، ریسک مالی، ریسک محیط سازمانی، ریسک مدیریت، ریسک منابع، ریسک منابع انسانی می‌باشد.
نشست ارائه این مقاله، امروز دوشنبه 4 اسفندماه 99 ساعت 13:00 از وبسایت همایش بیمه و توسعه به نشانی http://seminar27.irc.ac.ir/ پخش خواهد شد و به کلیه شرکت‌کنندگان گواهی حضور اعطا می‌شود.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.0.0