• ساعت : ۱۳:۴۲:۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ 
  • کد خبر : ۴۶۱۰
امروز 8 بهمن‌ماه در ادامه برنامه‌های علمی بیست‌‌وهفتمین همایش ملی بیمه و توسعه
ارائه مقاله با عنوان توانمندسازی نیروی انسانی صنعت بیمه در مواجهه با ریسك‌های نوظهور
نشست ارائه مقاله با عنوان "توانمندسازی نیروی انسانی صنعت بیمه در مواجهه با ریسك‌های نوظهور" توسط دکتر منصور علی رحیمی باغ‌ابریشمی عضو هیئت علمی دانشگاه و كارشناس بیمه، امروز 8 بهمن‌ماه ساعت 13:00 از سایت همایش بیمه و توسعه پخش خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیمه، هدف این مقاله، بررسی چگونگی توانمندسازی نیروی انسانی صنعت بیمه برای مواجهه با ریسك‌های نوظهور می‌باشد. شاخص‌های توانمندسازی نیروی انسانی در صنعت بیمه به‌صورت عام بررسی شده است و هدف آن ارزیابی و قضاوت در مورد نیروی انسانی كنونی شاغل در صنعت بیمه ایران نیست، اگر چه براساس مطالعات انجام شده، شاخص‌های مذكور در بخش‌های مربوط ارائه و تحلیل شده كه فعالان بیمه با استفاده از آن می‌توانند توانمندی خود در مواجهه با ریسك‌های نوظهور را ارزیابی كنند. این مقاله از نوع توصیفی، كاربردی و روش جمع‌آوری داده‌ها كتابخانه‌ای بوده و اطلاعات از نشریات صنعت بیمه كشور و سایر نشریات معتبر داخلی و خارجی جمع‌آوری شده است. در این مقاله ضمن تعریف و بیان ویژگی‌های ریسك‌های نوظهور، مهارت‌ها و دانش لازم برای نیروی انسانی صنعت بیمه جهت مواجهه با ریسك‌های موصوف تشریح و در نهایت وضعیت موجود و وضعیت مطلوب بررسی و رهنمودهای عملی برای توانمندسازی نیروی انسانی در مواجهه با ریسك‌های نوظهور ارائه شده است. نتایج حاكی از این واقعیت است كه مواجهه با ریسك‌های نوظهور مستلزم بازتعریف منابع انسانی، مهندسی مجدد فرآیند كسب‌و‌كار و یادگیری «سواد فن‌آورانه» توسط نیروی انسانی شاغل در صنعت بیمه است.
نشست ارائه این مقاله، امروز چهارشنبه 8 بهمن‌ماه ساعت 13:00 از وبسایت همایش به نشانی http://seminar27.irc.ac.ir/ پخش خواهد شد و به کلیه شرکت‌کنندگان گواهی حضور اعطا می‌شود.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.0.0